Нови технички помагала

После современиот електронскиот систем за наводнување ЈП “Билјанини Извори” од сопствени средства се поднови и со технички помагала за одржување на тревата на главното фудбалско игралиште како и на целокупната тревна површина на СРЦ “Билјанини Извори”.
Од денес дел од нашите технички помагала се и: една тракторска косилка со колектор за големи тревни површини Вилагер ВТ 1005ХД, три моторни самоодни косилки 87цм, два тримери и една моторна пила Стил. 👍👍👍👏👏👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *