Подобрување на фудбалскиот терен во населба Воска

Максимално посветени на подобрувањето на условите на спортската инфраструктура со која стопанисуваме.
Во моментов се извршува аерификација и посејување со трева на фудбалското игралиште во населба Воска.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *