ОГЛАСНА ТАБЛА

Пријава за оглас за вработување 2023

Оглас за вработување 2023

Оглас за тениски терен

ОГЛАС 2

Оглас 1

Prijava za oglas za vrabotuvanje 2019

Оглас за вработување 2019

odluka za izbor (2)

 

odluka

TD s.inventar

Набавки од мала вредност_Железарија, ситен инвентар

odluka za izbor

T.D.za grepki

Оглас_Услуги-за-печатење-на-греб-карти.pdf”>

годишен план 2019

Апликација за учество за турнирот 3×3

Одлука за хемикалии за базен 2018
Oдлука за е.еТ.Д. ел. енергија 2018
Одлука за избор на најповолен понудувач во постапката за јавна набавка на информативни табли оглас бр. 03 2018
Одлука за избор на најповолен понудувач во постапката за јавна набавка на мобилна телефонија по оглас бр. 04 2018
Одлука за избор на најповолен понудувач во постапката за јавна набавка на железарија, ситен инвентар, бои, електрични материјали и санитарија по оглас бр. 05 2018
Одлука за избор на најповолен понудувач во постапката за јавна набавка на греб карти за зонско паркирање по оглас 06 2018
Одлука за хемикалии
Тендерска документација за хемикалии 2018
Одлука за избор на нафта
Одлука избор зонско
Одлука за базен
Тендерска документација за санација на базен
Одлука за СМС
Тендер зонско паркирање
Конкурс за инфраструктурна поддршка на млади и талентирани спортисти
Оглас за вработување
Пријава за вработување
Оглас за давање во закуп на недвижни ствари
Оглас за давање во закуп на дел од јавните паркинг простори со јавно