Специјални пропусници за УЗ Стари град

Согласно Решението на Градоначалникот на Општина Охрид број 09-10170/1 од 12. 07. 2018 година за утврдување на режим на сообраќај

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *