Хумантарни паркинзи

Хуманитарните паркинзи од денес се во функција така што повелете наши сограѓани, гости, користите ги што повеќе!