АТЛЕТСКА ПАТЕКА

Атлетската патека од највисок квалитет со осум патеки е поставена во 2009 година од страна на светски реномираната компанија Мондо и е со сертификат од ИААФ.

Пеце Деспотоски ( раководител )

Тел: 00389/78/246855

Mail : biljaniniizvori@gmail.com