ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ

Тениските терени се 3 на број и се изградени во 2016 година и се со тврда подлога.
Доколку сакате да резервирате термин или да добијате дополнителни информации обратите се на следниот број на телефон 078 352 440 ( Никола ).