Во полн ек фудбалските летни припреми

Фудбалските терени на СРЦ “Билјанини Извори” до максимум искористени за подготовките на фудбалските тимови. Во овој момент Охрид и ЈП Билјанини Извори се домаќини на неколку странски и домашни фудбалски тимови, и тоа :

ФК Трајал Крушевац, Р. Србија
ФК Динамо Врање, Р. Србија
ФК Ренова
ФК Тирана, Р. Албанија
ФК Косово од Дукаџин, Р. Косово

Во деновите пред нас очекуваме уште неколку странски и домашни тимови кои Охрид и нашиот центар ги одбраа за летни припреми на нивните тимови.

Започна да функционира премиум зоната за наплата на паркинг

ЈП „Билјанини извори” ја известува јавноста дека од денес 15-ти јули започна да функционира премиум зоната за наплата на паркинг, уврдена со одлука на Советот на Општина Охрид број 08-8533/26 од 10.06 2019 година.

Премиум зоната се применува на сите јавни паркиралишта и површини на кои ќе се врши паркирање на улица „Македонски Просветители” од пресекот со улица „Партизанска” до потегот на кружниот тек на плоштадот.

Исто така ЈП „Билјанини извори” ги информира граѓаните на стариот дел на градот дека од денес 15-ти јули ставен е во функција електронскиот систем за влез и излез со помош на магнетни картички кај „Горна порта”, „Фаќач на крст” и црквата „Света Богородица-Каменско”.

Сите граѓани на стариот дел на градот кои до сега немаат обезбедено магнетни картички, денес ќе можат да го напуштат стариот дел на градот само преку излезната рампа кај „Горна порта”, а за повторен влез ќе мора да обезбедат магнетна картичка, која ја издава Секторот за комунален развој, сообраќај и улици при Општина Охрид.

Известување до јавноста

Согласно одлуката за давање на користење на недвижен имот – градежно земјиште со намена за сидрење на пловни објекти кој се наоѓа на М.В. ” Студенчишта” КП. бр 6472/1 КО Охрид од Општина Охрид на ЈП “Билјанини Извори” ги повикуваме сите сопственици на пловни објекти заинтересирани за закуп на сидришно место да дојдат во дирекцијата на ЈП “Билјанини Извори” за потпишување на преддоговор и резервација на сидришно место.
Ги известуваме сите заинтересирани дека после добивањето на согласност од страна на Советот на град Охрид на одлуката за дополнување на одлуката за утврдување на цени за користење на спортски објекти и јавен паркинг простор со кој стопанисува ЈП “Билјанини Извори” број 02-386/2 од 28. 06 2019 година донесен од страна на Управниот одбор на ЈП “Билјанини Извори” ќе пристапиме кон потпишување на договори за закуп на сидришно место за пловните објекти.