СРЦ “Билјанини Извори” домаќин на многубројни интернацинални фудбалски екипи

ЈП Билјанини Извори успешно ја продолжува соработката со Српската агенција Спорт плус од Белград која е специјализирана за организација на спортски турнири и припреми. После нашето учество на првите Компаниски спортски игри кои се одржаа во Грција минатиот септември и плодните разговори и планови кои ги имавме и зацртавме со агенцијата сведоци сме на уште поголемото интензивирање на соработката помеѓу двата правни субјекти а во интерес на целокупниот развој на спортски туризам во Охрид. Имено од 02.02. до 02.03. 2020 година Охрид и СРЦ “Билјанини Извори” се домаќини на три фудбалски клубови, ФК Црвена Звезда, ФК Вождовац и ФК Графичар со повеќе од 200 фудбалери генерација 2004 и 2005. Покрај организираните припреми фудбалските тимови ќе одиграат и неколку подготвителни натпревари со наши генерациски соодветни фудбалски клубови и школи.
СРЦ “Билјанини Извори” во 2020 година во континуитет е домаќин на фудбалските тимови од соседните држави, Р. Србија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Косово. Ако месец јануари беше припремен месец на сениорските фудбалски тимови месец февруари слободно можеме да го именуваме како месец на припреми на фудбалските подмладоци од клубовите од соседните држави.

И З В Е С Т У В А Њ Е  – ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ЈП „Билјанини Извори“ од Охрид  наместо  со блокатори од 20 јануари, 2020 година неплаќањето на паркинг во А и Б зона како и истекувањето на гребна карта ќе го санкционира со поставување на Платен налог  на вашето возило. Санкцијата за неподмирениот долг како и досега ќе е 1000 денари, но доколку долгот го платите  кај нашите контролори во првите 24 часа ќе ве чини 800 денари. Ако долгот го подмирите  во следните седум дена ќе платите 1000 денари а ако по овој рок не извршите уплата во банка или пошта , платниот налог го презема извршител со што сите трошоци за наплата ќе бидат на Ваш товар.

Да се знае:

Постојат два начини на наплата на паркинг преку ЈП „Билјанини Извори“ и тоа:

-Со СМС  ( порака) еден вид пост пејд наплата и важи додека сами не ја стопирате пораката пак преку СМС .

– Со гребна карта еден вид при пејд наплата и важи за времето додека е платена. Во мигот кога ќе истече времето на гребната карта а воизлото е се’ уште e на паркинг  од нашите контролори ќе се третира како неплатен паркинг и на воизлото ќе се постави платен налог.

ЈП „Билјанини Извори“ – Охрид

Донација за одделот за Геријатрија

ЈП “Билјанини Извори” денес во 9:30 донираа во одделот за геријатрија при Општата болница – Охрид 6 анти декубитни душеци и две ПВЦ врати за потребите на одделот. Донацијата од страна на ЈП “Билјанини Извори” официјално ја предаде директорката на претпријатието г-ѓа Гордана Јованоска при што истакна дека оваа скромна донација е еден мал придонес од нас како општествено одговорно претпријатие во насока на подобрување на секојдневните услови на сите присутни во одделот за геријатрија.
ЈП Билјанини Извори и во иднина ќе продолжи да се однесува општествено одговорно во рамките на можностите на претпријатието.